Uczniowie klasy IV e z wizytą w muzeum

O tym, że II wojna światowa zmieniła nieodwracalnie życie wielu rodzin, rozdzielając na lata, a czasem na zawsze dzieci i rodziców, mogli się dowiedzieć uczniowie klasy IVe, uczestnicząc w warsztatach (zorganizowanych w opolskim oddziale Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych), związanych tematycznie z wystawą pt. „Tatusiu, kiedy wrócisz?”.

Duże wrażenie na młodych odbiorcach zrobiła ekspozycja, której ważnym elementem była korespondencja obozowa, czyli listy i kartki do najbliższych.

Aktywna i atrakcyjna forma zajęć dla dzieci, polegająca na samodzielnym wyszukiwaniu informacji zamieszczonych na wystawie, sprawiła, że uczniowie bardzo chętnie wykonywali wszystkie przydzielone im zadania, a tym samym żywo zainteresowali się tematem.

Wychowawca klasy IVe


Skip to content