Rozkład zajęć

W ramach realizacji amerykańskiej podstawy programowej w oddziałach międzynarodowych nauczane są następujące przedmioty w tygodniowym wymiarze godzin:
Wiedza o Społeczeństwie – 2 godz. w klasach 1-6, 1 godz. w klasach 7-8
Edukacja Obywatelska – 1 godz. w klasach 1-8
Historia amerykańska – 1 godz. w klasach 1-8
Środowisko – 2 godz. w klasach 1-6, 1 godz. w klasach 7-8
Język amerykański – 3 godz. w klasach 1-8
oraz drugi język obcy: Język hiszpański – 2 godz. w klasach 1-8
Skip to content