Uczniowie klasy 6C ponownie pomagają australijskim koalom

Coroczna adopcja koali przez uczniów klasy 6C stała się już tradycją. Szóstoklasiści mają wrażliwe, otwarte serca na trudny los zwierząt, które bardzo ucierpiały w pożarach trawiących Australię. Opiekę nad poszkodowanymi koalami podjął się „Szpital Port Macquarie Koala”, który został założony w 1973 roku i jest licencjonowanym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt oraz ośrodkiem naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym.

Tym razem, po zapoznaniu się z informacjami o każdym zwierzaku, wybór padła na młodego koalę nazwanego w ośrodku Evans Heads CW.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom uczniów klasy 6C za fantastyczną postawę i odzew związany z klasową akcją.

                                                                                                           Wychowawczyni klasy 6C
Małgorzata Górka


Skip to content