Projekt Europa w 3e

20 listopada odbyła się prezentacja projektu „Podróże po Europie”.Wykorzystanie  metody projektu miało na celu nie tylko poznanie naszego kontynentu, ale przede wszystkim kształcenie komunikacji w grupie, odpowiedzialności, kreatywności, zaangażowania, organizacji pracy, samodzielności, umiejętności poszukiwania informacji i korzystania z nich .Uczniowie podzielili się na 3 grupy: I gr. miała za zadanie przedstawienie krajobrazów, zwierząt i roślin Europy, gr. II – architekturę, zabytki i atrakcje, gr. III – ciekawostki, turniej wiedzy o Europie. Dzieci miały na przygotowanie projektu 3 tygodnie. Formy prezentowania efektu końcowego uczniowie wybierali samodzielnie. Pojawiły się: zdjęcia, plakaty, piosenki, prezentacja multimedialna, gry i zabawy, test wiedzy z nagrodami. Ocenie poddane zostały sposób prezentacji, komunikatywność i kreatywność. Każda grupa opowiedziała jak przebiegała praca w grupie, przedyskutowaliśmy wkład pracy każdego uczestnika grupy w pracę. Zadanie nie było łatwe, ale uczniowie 3 e wywiązali się z niego doskonale! Świetnie też spisali się rodzice,którzy wspierali dzieci, ale ich nie wyręczali😊


Skip to content