Uczniowie klasy IVe w Stobrawskim Parku Kajobrazowym

W dniu 3 października 2017r. uczniowie klasy IVe wzięli udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w Stobrawskim Parku Kajobrazowym. Wędrując ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną pomiędzy miejscowościami Murów – Zagwiździe, uczniowie mieli okazję poznać różne siedliska przyrodnicze oraz „elementy zabytkowe” związane z działalnością dawnych mieszkańców tych terenów. W zabytkowym kompleksie budynków Huty Żelaza największe zainteresowanie uczniów wzbudziły eksponaty zgromadzone w Regionalnej Sali Muzealnej.

W czasie wycieczki był również czas na odpoczynek i zabawę. Uczniowie biorąc udział w turnieju, walczyli o tytuł Znawcy przyrody. Pomimo złej aury wszystkim dopisywał dobry humor.


Skip to content