Lekcja muzealna w szkole

Jaka była nasza droga do wolności? Jak wyglądało życie w obozach jenieckich? Jak potoczyły się losy „sławnych” więźniów wojennych? Na tak postawione pytania, mieli okazję poszukać odpowiedzi, dowiedzieć się oraz podyskutować uczniowie klasy Ve, którzy w dniu 28 listopada wzięli udział w ciekawych zajęciach, poprowadzonych przez Panią Ewelinę Klimczak – pracownika Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach (oddział w Opolu). Przeprowadzona w szkole lekcja muzealna, mająca charakter wykładu połączonego z prezentacją multimedialną i warsztatami, związana była tematycznie z wystawą pt. „W obcych mundurach. Polacy – jeńcy I wojny światowej” oraz poświęcona 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niecodzienne zajęcia stały się również okazją do refleksji nad tym, jak trudna i długa była droga naszej Ojczyzny do Niepodległości, jak cenna jest możliwość życia w wolnym kraju.

Małgorzata Hapanowicz


Skip to content