Światowe Połączenia: Przygotowania do Spotkań Międzykulturowych

Współpraca z uczniami z USA to ekscytująca podróż, która wymaga solidnego przygotowania z obu stron. Proces obejmuje rozległe badania i tworzenie informacyjnych prezentacji PowerPoint przez obie strony. Te prezentacje pełnią rolę wymiany kulturowej, dostarczając wglądów w oba kraje. Dodatkowo obie grupy formułują przemyślane pytania, aby wzbogacić zrozumienie i ułatwić znaczące dyskusje podczas spotkania.
Agnieszka Kruk i 8 c 

Skip to content