Pierwsza poprawka ujawniona: Uczniowie prezentują realne konsekwencje

Nasi  uczniowie ożywiają Pierwszą Poprawkę interpretując jej znaczenie poza salą lekcyjną. Dzięki wnikliwym projektom odkrywają praktyczne zastosowanie wolności słowa, wyznania i wyrazu w naszym codziennym życiu. Ten krótki, ale wpływowy pokaz nie tylko pogłębia ich zrozumienie zasad konstytucyjnych, ale także podkreśla trwałe znaczenie Pierwszej Poprawki w kształtowaniu naszego amerykańskiego społeczeństwa.
 
7c i Agnieszka Kruk
 

Skip to content