Muzykujemy

Ostatni tydzień minął nam pod hasłem ” Co to jest czas „. Na zajęciach edukacji muzycznej dzieci starały się pokazać ruchem, rytmem oraz grą na instrumentach zegarowe wskazówki. Najpierw wyklaskiwały rytm naśladujący wskazówkę godzinową , minutową i sekundową, następnie poruszały się po obwodzie koła w podanym tempie. Na koniec uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy : pierwsza miała za zadanie wymyślić dźwięk , jaki wydaje wskazówka godzinowa, druga – jaki wskazówka minutowa , trzecia- sekundowa. Powstał z tego chór na trzy głosy…Ostatnim zadaniem dla grup było wybranie dowolnych instrumentów i naśladowanie rytmu określonej wskazówki. Najpierw każda grupa po kolei a na koniec wszystkie grupy razem. Żeby nie było zbyt łatwo grupy wymieniały się ” rytmem „. Orkiestra grała bardzo profesjonalnie. Lekcja upłynęła szybko, głośno i radośnie.

 


Skip to content