Współpraca z “Native Americans”

Parę miesięcy temu postawiliśmy z klasą 5C nowe wyzwanie – znaleźć sposób na porozmawianie z rodzimymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Najpierw nagraliśmy krótkie filmy na  temat życia Indian, następnie podzielimy się nimi z plemieniem Akwesasne Mohawk (dzięki pomocy instytucji NACEL). W kolejnym kroku uczniowie sformułowali pytania w języku angielskim, których nie edytowaliśmy aby przekazać ich autentyczność. Pytania wywołały szczere emocje dlatego czekaliśmy kilka tygodni na odpowiedź. Doceniamy ogromnie otwarcie członów Akwesasne Mahawk.

Klasa 5c i Agnieszka Kruk


Skip to content