The Story of Lewis and Clark – part 1 and 2

Gdy zapytani o wiedzę na temat historii Stanów Zjednoczonych najczęściej wymieniamy dwa wydarzenia: Amerykańską Rewolucję oraz Wojnę Secesyjną. Jednakże jak to się stało, że Ameryka to kraj rozciągający się od Atlantyku po Pacyfik? Wraz z klasą 6e zapraszam na obejrzenie cyklu filmików prezentujących przedsięwzięcie Thomasa Jeffersona, które wyznaczyło ścieżkę dalszego rozwoju USA.

Skip to content