Spaghetti Bridges

Tematem przewodnim lekcji środowiska w klasie 3c są w tym roku mosty i ich konstruowanie. Tematyka ta budzi duże zainteresowanie dzieci. Tym razem z wielkim entuzjazmem przystąpili do zadania, które polegało na zaprojektowaniu i skonstruowaniu mostu za pomocą makaronu spaghetti i plasteliny. Oto zdjęciowa dokumentacja przebiegu ich pracy – od projektowania  przez konstruowanie i współpracę w drużynach po efekt finalny. Trzeba przyznać, że zadanie nie było łatwe


Skip to content