Podręczniki

Klasa 1

English Language of Arts for native speakers:

Reading Street Series Level 1.1, Pearson Publication

Reader and Writers Notebook Level 1, (Pearson)

Reading A-Z website for Educators

 

J. Angielski – rozszerzony:

New English Adventures 1, Pearson Publication, authors: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska

Big English 1, Pearson Publication, Mario Herrera, Christopher Sol Cruz

 

J. Angielski – polska podstawa programowa:
 
Books: Bugs World 1, Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Język hiszpański:
Superdrago 1 (rozdziały 1-6)

Przyroda:

Students do not use books. We use Reading A-Z series and Science A-Z series

 

Wiedza O Spoleczenstwie, Edukacja Obywatelska oraz Historia

My World Social Studies – Making Our Way, Linda Bennet, Jim Cummins, James B. Kracht, Alfred Tatum, William E. White, Pearson

 

Elementary Education

Nasz Elementarz, MEN, authors: M.Lorek, M.Zatorska, A.Ludwa

„Moje ćwiczenia”. Ćwiczenia zintegrowane dla klasy I, MAC, Juka, author: J. Faliszewska

 

Klasa 2

English Language of Arts for native speakers:

Reading Street Series Level 2.2, Pearson Publication

Reader and Writers Notebook Level 2, Pearson

Reading A-Z website for Educators

 

J. Angielski – rozszerzony:

Big English 2, Mario Herrera, Christopher Sol Cruz, Pearson Publication

J. Angielski – polska podstawa programowa:

New English Adventures 2, Viv lambert, Anne Worrall, Pearson Publication

Język hiszpański:

Superdrago 1 (rozdziały 7-9), Superdrago 2 (rozdziały 1-3)

 

Wiedza O Spoleczenstwie, Edukacja Obywatelska oraz Historia:

My World Social Studies – We Do Our Part, Linda Bennet, Jim Cummins, James B. Kracht, Alfred Tatum, William E. White, Pearson

 

Przyroda:

The Best of Bugs: Designing Hand Pollinators (EIE/Boston Science Museum)

Elementary Education:

Nasza Szkola, MEN, authors: M.Lorek, M.Zatorska, A.Ludwa

Nasze ćwiczenia” 1, 2, 3, 4 część edukacja zintegrowana, Nowa Era, author: M. Lorek

1, 2, 3, 4 matematyka , Nowa Era, author: M. Lorek

 

Klasa 3

J. Angielski – polska podstawa programowa:

New English Adventures 3, Viv lambert, Anne Worrall, Pearson Publication

J. Angielski – rozszerzony:

Big English 2, Mario Herrera, Christopher Sol Cruz, Pearson Publication,
and
Big English 3, Mario Herrera, Christopher Sol Cruz, Pearson Publication

Język hiszpański:
Superdrago 2 (rozdziały 4-9)

Wiedza O Spoleczenstwie, Edukacja Obywatelska oraz Historia:
My World Social Studies – We Are Connected, Linda Bennet, Jim Cummins, James B. Kracht, Alfred Tatum, William E. White, Pearson

Przyroda:

Designing Bridges: Javier Builds a Bridge (EIE/Boston Science Museum)

 

Klasa 4

J. Angielski – polska podstawa programowa:

Steps Forward, Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton, Oxford University Press

J. Angielski – rozszerzony:

Big English 3, Mario Herrera, Christopher Sol Cruz, Pearson Publication,
and
Big English 4, Mario Herrera, Christopher Sol Cruz, Pearson Publication

Język hiszpański:
Superdrago 3

Wiedza O Spoleczenstwie, Edukacja Obywatelska oraz Historia:
My World Social Studies – Regions Of Our Country, Linda Bennet, Jim Cummins, James B. Kracht, Alfred Tatum, William E. White, Pearson

Przyroda:
Designing Water Filters: Saving Salila’s Turtle, (EIE/Boston Science Museum)

 

 

Skip to content