O nas

Opole przechodzi znaczące przemiany, a wraz z nimi ewoluują oczekiwania społeczności. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu aktywnie reaguje na te zmiany i stara się spełnić nowe potrzeby. 

Nasza szkoła jest prekursorem innowacji w edukacji, a pierwszy w Polsce Oddział Międzynarodowy klasy pierwszej, będący integralną częścią publicznej i bezpłatnej edukacji, został uruchomiony w roku szkolnym 2014/2015. Obecnie funkcjonuje u nas osiem oddziałów międzynarodowych, obejmujących uczniów od pierwszej do ósmej klasy. 

Dzieci uczące się w tych oddziałach mają okazję poznawać świat w nowoczesny, wielozmysłowy sposób, który angażuje ich w naukę. Wiedza i umiejętności zdobywane w tym środowisku są aktywnie wykorzystywane do wspólnego realizowania fascynujących projektów. Aby zagwarantować międzynarodowy charakter naszego nauczania, nawiązaliśmy współpracę z amerykańską instytucją NACEL – Minnesota, USA, która promuje interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego na całym świecie, dostarczając odpowiednie programy nauczania. 

W ramach naszego programu nauczania, uczniowie realizują zarówno krajowy zakres podstawowy, jak i amerykański program nauczania (curriculum). Lekcje prowadzone są w dwóch językach: polskim i angielskim, co sprawia, że oddział jest otwarty zarówno dla polskich dzieci, jak i dla obcokrajowców przebywających w Polsce. 

Uczniowie oddziałów międzynarodowych uczą się, jak rozwijać kreatywne myślenie, rozwiązywać problemy i tworzyć nowatorskie rozwiązania. Przez pięć kroków: zapytaj – wyobraź sobie – zaplanuj – stwórz – popraw, uczą się, jak skutecznie podejść do przyszłych wyzwań. Wspólna praca nad rozwiązaniem zagadek i pokonywaniem trudności wzmacnia ich pewność siebie i poczucie zdolności do działania. 

Nasza szkoła nie tylko stawia na rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, ale także kładzie duży nacisk na poszerzanie wiedzy uczniów o Stanach Zjednoczonych. Dzięki programom amerykańskim, nasi uczniowie zdobywają głębsze rozumienie historii Stanów Zjednoczonych, wiedzy o społeczeństwie, edukacji obywatelskiej oraz zagadnień związanych ze środowiskiem. 

Dzięki temu podejściu nasi uczniowie rozwijają nie tylko kompetencje językowe, ale także zdolność do analizy społecznych i historycznych kontekstów. Edukacja w naszej szkole pozwala im lepiej zrozumieć świat, a jednocześnie wzbogaca ich kulturowe i społeczne horyzonty.

Skip to content