Nauczyciele -kontakt

mgr Justyna Adamczyk -nauczycielka hiszpańskiego w klasach międzynarodowych. Nauczycielka przedmiotów po angielsku: WOS, edukacja obywatelska, środowisko, historia w klasie 1c. Przewodnicząca zespołu nauczycieli uczących w oddziale międzynarodowym.

kontakt: justyna.adamczyk@psp20.opole.pl

mgr Aleksandra Bernacka-. nauczycielka EW realizująca polską podstawę programową. wychowawczyni klasy 1c. Nauczycielka muzyki.

mgr Elżbieta Dąbrowska- nauczycielka EW realizująca polską podstawę programową. Wychowawczyni klasy 2c. Trener małych czirliderek.

mgr Małgorzata Hapanowicz- polonistka i wychowawczyni klasy 4e.

mgr Agnieszka Kruk: Nauczycielka przedmiotów po angielsku: WOS, edukacja obywatelska, środowisko, historia w klasach 3e i 4e. Nauczycielka języka angielskiego rozszerzonego we wszystkich klasach międzynarodowych.

mgr Aleksandra Ostrowska- nauczycielka matematyki w klasie 3e i 4e

mgr Magda Sobota-Weihsbach: Nauczycielka przedmiotów po angielsku: WOS, edukacja obywatelska, środowisko, historia oraz nauczycielka języka angielskiego z polskiej podst. programowej w klasie 2c.

mgr Marta Suchecka- nauczycielka EW realizująca polską podstawę programową. wychowawczyni klasy 3e. Nauczycielka plastyki.

mgr Michał Rusak- nauczyciel języka angielskiego z polskiej podst. programowej w klasie 4e.

mgr Edyta Traczewska – nauczycielka języka angielskiego z polskiej podst. programowej w klasie 1c , 3e. Nauczycielka matematyki w klasie 1c i 2c.

Skip to content