Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2
Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2017r.
podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

3
Ferie zimowe
15 – 28 stycznia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

4
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

6 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

Skip to content