Język hiszpański

      

W klasach międzynarodowych począwszy od pierwszej klasy dzieci uczą się języka hiszpańskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Znajomość tego języka zgłębiają w oparciu o podejście komunikacyjne, realizując m.in. założenia metody TPR reagowanie i wydawanie poleceń innym wyłącznie w języku hiszpańskim, ankiety wśród kolegów, scenki. Kultury uczymy się nie tylko poprzez oglądanie filmów dokumentalnych, ale także poprzez próbę przeniesienia pewnych zwyczajów na grunt szkolny- dla przykładu- na wzór karnawału w Cadíz bawiliśmy się poprzebierani, biorąc udział w różnych zabawach w języku hiszpańskim.

Skip to content