A work in progress! (Praca w toku!)

W trakcie zajęć środowiska eksperymentowanie jest istotnym elementem nauki. Podczas ostatniej lekcji w klasie 5c uczniowie testowali wyszukane w internecie przepisy na masę solną. Niektóre z nich okazały się nieudane i cały proces trzeba było powtórzyć. Mimo to cel udało się osiągnąć – dowodem są gotowe prace uczniów.

Działania te są elementem projektu A work in Progress. Improving a Play Dough Process. realizowanego w ramach zajęć science w klasie piątej (podstawa amerykańska).


Skip to content