Rekrutacja

Szczegółowe informacje w języku polskim oraz angielskim:

Agnieszka Kruk –  nauczyciel i koordynator oddziału – agnieszka.kruk@psp20.opole.pl