Oddział Międzynarodowy
"The secret of success is constancy to purpose." - Benjamin Disraeli

O nas

Zmienia się Opole, zmieniają się jego mieszkańcy, gwałtownie zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. Wraz z nimi ewoluują oczekiwania wobec oświaty. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Pierwszy w Polsce Oddział Międzynarodowy klasy pierwszej , który jest częścią publicznej i bezpłatnej edukacji działa w PSP nr 20 od roku szkolnego 2014/2015.

Dzieci uczące się w oddziale poznają otaczający świat w nowoczesnej formie, angażującej jednocześnie wszystkie zmysły. Zdobyta wiedza i umiejętności są wykorzystywane w zespołowej realizacji atrakcyjnych projektów. Takim zrealizowanym projektem były „Dni australijskie”, w trakcie których uczniowie zaprezentowali tradycje, obyczaje, kuchnię oraz kulturę Australii jako wynik ich samodzielnych poszukiwań i odkryć.

Każdy realizowany projekt odnosi się do rzeczywistych zjawisk i problemów. Jednocześnie dzieci poznają i używają w praktyce języka angielskiego, a także uczą się języka hiszpańskiego.

Dla zapewnienia międzynarodowego charakteru nauczania, oddział współpracuje z amerykańską instytucją NACEL –Minnesota, USA. Instytucja ta wspomaga interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego na świecie poprzez udostępnianie stosownych programów kształcenia.

W oddziale uczniowie realizują zakres polskiej podstawy programowej oraz zakres określony w amerykańskim curriculum. Zajęcia prowadzone są dwujęzycznie: w języku polskim i języku angielskim. Oddział jest przygotowany do przyjmowania dzieci zarówno polskich jak i dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce