Oddział Międzynarodowy
"The secret of success is constancy to purpose." - Benjamin Disraeli

O nas

Zmienia się Opole, zmieniają się jego mieszkańcy, gwałtownie zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. Wraz z nimi ewoluują oczekiwania wobec oświaty. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Pierwszy w Polsce Oddział Międzynarodowy klasy pierwszej , który jest częścią publicznej i bezpłatnej edukacji działa w PSP nr 20 od roku szkolnego 2014/2015. Obecnie w szkole funkcjonują 4 oddziały międzynarodowe: 1c, 2c, 3e i 4e.

Dzieci uczące się w oddziale poznają otaczający świat w nowoczesnej formie, angażującej jednocześnie wszystkie zmysły. Zdobyta wiedza i umiejętności są wykorzystywane w zespołowej realizacji atrakcyjnych projektów. Takim zrealizowanym projektem były „Dni australijskie”, w trakcie których uczniowie zaprezentowali tradycje, obyczaje, kuchnię oraz kulturę Australii jako wynik ich samodzielnych poszukiwań i odkryć.

Każdy realizowany projekt odnosi się do rzeczywistych zjawisk i problemów. Jednocześnie dzieci poznają i używają w praktyce języka angielskiego.

Kolejnym projektem zrealizowanym w ubiegłym roku szkolnym był zorganizowany przez uczniów obecnej kl. 2c kiermasz przy okazji tzw. „czarnego piątku”. Uczniowie przez tydzień zamiast ocen i pochwał zbierali żetony, które następnie potraktowaliśmy jako środek płatniczy na zorganizowanym kiermaszu. W czasie kiermaszu dzieci sprzedawały wyroby, które własnoręcznie przygotowały w domach wraz z rodzicami. Była to niezwykła lekcja ekonomii połączona z rozwijaniem umiejętności komunikowania się w języku angielskim, bowiem uczniowie starali się targować właśnie po angielsku.

Co jeszcze nas wyróżnia? Dzieci uczą się liczyć po polsku i po angielsku, a od pierwszej klasy poznają język hiszpański w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Zajęcia w oddziale

„Dla zapewnienia międzynarodowego charakteru nauczania, oddział współpracuje z amerykańską instytucją NACEL –Minnesota, USA. Instytucja ta wspomaga interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego na świecie poprzez udostępnianie stosownych programów kształcenia.

W oddziale uczniowie realizują zakres polskiej podstawy programowej oraz zakres określony w amerykańskim curriculum. Zajęcia prowadzone są dwujęzycznie: w języku polskim i języku angielskim. Oddział jest przygotowany do przyjmowania dzieci zarówno polskich jak i dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce.

Uczniowie oddziałów międzynarodowych na lekcjach środowiska uczą się w jaki sposób kreatywnie myśleć, rozwiązywać problemy, a przy tym tworzyć nowe rozwiązania. Przy pomocy pięciu kroków: zapytaj – wyobraź sobie – zaplanuj – stwórz – popraw, uczniowie uczą się w jaki sposób uporać się z wyznaniami jakie będę przed nimi stawiane w przyszłości. Ponadto, wspólna praca nad rozwikłaniem zagadki lub uporaniem się z trudnościami, wzmacnia poczucie pewności oraz sprawczości u dzieci. Wyzwania, jakie do tej pory podjęli uczniowie klasy II c to stworzenie papierowej łodzi, która najdłużej utrzyma się na wodzie pod naciskiem ciężaru oraz budowa takiej papierowej konstrukcji, która utrzyma kilogramową książkę. Kolejna lekcja poświęcona będzie budowaniu metrowej wieży z papieru, która utrzyma kilogramowe obciążenie, bez szwanku dla swojej konstrukcji.

W czasie lekcji, najważniejszym aspektem jest przekonanie uczniów, iż nie ma ‘głupich’ ani ‘złych’ , bowiem każda uwaga może być początkiem wspaniałej idei.